Životopis

Bernard Jan

Bernard Jan pseudonim je pisca i pjesnika rođenog 1968. godine u Zagrebu. Do sada je objavio romane: Anđeo moga rata, Svjetla umirućega grada, Potraži me ispod duge, Priča o Luki, January River, Svijet bez boja i Okrutno ljeto. Pod pseudonimom Michael Daniels objavio je zbirku pjesama Razglednice s one strane stvarnosti. Kao dio zbornika eseja dvadeset hrvatskih, slovenskih i bosanskih autora pod nazivom "Ljubim tvoje usne tisuću puta" objavljuje esej "Razotkrivanje: Moj svijet"(skraćena verzija). Bernard Jan je aktivist za prava životinja.