Životopis

Autorova fotografija

Iva Mia Krušlin

Iva Mia Krušlin je aktivistica za očuvanje ispravnog (dharmičkog) vodstva u svijetu i ljudskog karaktera. Diplomirala je 1999. na Beijing Inti management Collegu u Pekingu poslovnu ekonomiju. Prvi put magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a 2017. godine drugi put na Sveučilištu Harvard – Harvard Kennedy School. Radila je dugi niz godina u privatnom i javnom sektoru te u politici. Posljednjih nekoliko godina usko surađuje sa Mindfulness Inicijativama Europe i drži predavanja na temu transformacijskog vodstva.