PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Izraz „DA grupa“ odnosi se na skup pravnih subjekata koji prema posebnom sporazumu, a zbog zajedničkog interesa i sličnosti područja djelovanja čuvaju i obrađuju podatke svojih korisnika u svrhu obavještavanja o svojoj djelatnosti koja obuhvaća članke, knjige, seminare, radionice, organizaciju događanja i druge aktivnosti koje su povezane s osobnim razvojem i unaprijeđenjem kvalitete života.

Pravni subjekti i web stranice koji čine DA grupu su:

Dvostruka duga d.o.o. www.dvostrukaduga.hr

High Castle d.o.o www.highcastle.hr

DA održavanje seminara www.adriankezele.com

Udruga Umjetnost davanja www.umjetnost-davanja.hr, www.synchro.zone

Nudanza, obrt za ples i rekreaciju www.nudanza.life

Za korištenje sadržaja tih stranica ne tražimo od vas da nam pošaljete bilo kakve podatke. Prikupljamo samo one podatke koje nam dobrovoljno dostavite i to samo u svrhu navedenu u ovim pravilima zaštite podataka. Ne tražimo od vas da nam otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u našim aktivnostima i slanje obavijesti o tome.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka poštujemo odredbe pozitivnih propisa vezanih za zaštitu osobnih podataka kao i europsku uredbu GDPR (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka). Želimo naglasiti da smo, bez obzira na zakonske propise, oduvijek poštovali privatnost podataka, nikad ih nismo niti ih nećemo podijeliti, prodati ili ustupiti drugim pravnim subjektima ili privatnim osobama, niti objaviti ili zloupotrijebiti na bilo koji način. Zakonski propisi samo potvrđuju našu dugogodišnju etičnost u tom pogledu.

Pročitajte informacije u nastavku te, ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi zaštite vaših podataka i načina postupanja s njima, možete nas kontaktirati na mail dainformacije@gmail.com.

Općenito
Kada koristite navedene web stranice, online trgovine na njima, prijavljujete se za sudjelovanje u događanjima (predavanjima, seminarima i radionicama), voditelj obrade podataka obrađuje vaše podatke u skladu s relevatnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranica i naših usluga. Ako se ne slažete s ovdje navedenim načelima i odredbama, molimo Vas da ne koristite ove web stranice i našu ponudu.

Osobni podaci koje obrađujemo i svrha obrade
Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam mogli poslati obavijesti emailom, odgovoriti na pitanja ili vas uključiti u odabrani sadržaj naših aktivnosti.

Podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole i dobrovoljno pokazanog interesa (kada nam pošaljete mail s upitom ili komentarom ili pak prijavu za određenu aktivnost). Ukoliko se radi o online kupovini oni su nužni radi izvršenja vaše narudžbe (dostave na željenu adresu), npr. prilikom kupovine knjiga ili pratećih proizvoda u online trgovini.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

Kontakt (email) i korisničko ime potrebno za otvaranje korisničkog računa na web stranicama. Ovi podaci čuvaju se na našem serveru zaštićenom u razumnoj mjeri suvremenim nama poznatim metodama zaštite od hakiranja. Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa, izmjene i brisanja tih podataka putem svog korisničkog računa, a može se obratiti i nama s takvim zahtjevom. Ti se podaci ne prenose na druge web stranice, ne dijele se niti ne ustupaju nikome, a koriste se samo za olakšano korištenje web sadržaja.
Kontakt i podaci (adresa, telefon) potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu. U obrazac narudžbe uvršten je obrazac privole s jasnim objašnjenjima o tome kako će se čuvati i obrađivati skupljeni podaci.
Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje. (Ne prikupljamo podatke o kreditnim karticama, tekućim računima niti bilo kojim drugim sredstvima plaćanja. Moguće je da koristimo nezavisne servise prilikom online plaćanja, ali pri tom nemamo uvid u podatke o karticama ili druge financijske podatke korisnika.)
Podaci o sudjelovanju na seminarima i radionicama (vrsta i datum) potrebni primjerice za sudjelovanje na vezanim modulima, naprednim programima iz istog područja i slično. Ovi podaci se povremeno mogu koristiti za slanje obavijesti o takvim naprednim ili dodatnim programima. Na kraju svakog seminara, radionice ili programa dajemo polaznicima mogućnost da preko tiskanog obrasca daju ili uskrate privolu da na taj način čuvamo njihove podatke.
Prilikom prijave na neke tečajeve, seminare, savjetovanja i radionice, korisnici mogu ispunjavati upitnike pomoću kojih se određuje njihova sposobnost za pohađanje određenog tečaja, npr. pitanja o općoj kondiciji, eventualnim zdravstvenim preprekama za sudjelovanje u nekom programu ili pak njihovoj motivaciji i posebnim zahtjevima (individualna prilagodba određenog programa ili savjetovanja). Takvi podaci služe samo u svrhu prijave za određeni edukativni program, ne unose se u računalo i ne čuvaju se (nakon završetka programa uništavaju se u rezalici papira).
Podaci navedeni pod točkama 2, 3 i 4 koriste se isključivo kao interna evidencija radi, primjerice, davanja popusta na dodatne kupnje ili kontinuiteta pohađanja seminara koji su sadržajem vezani, ili pak su napredni moduli uvjetovani pohađanjem osnovnih. Podaci se čuvaju na vlastitom računalu izvršitelja obrade podataka prema Pravilniku svakog pravnog subjekta i uključenog u DA grupu. S podacima se postupa s poštovanjem i najvećim oprezom, te su zaštićeni suvremenim nama poznatim metodama zaštite od neovlaštenog ulaza. Ti se podaci koriste samo u navedene svrhe unutar DA grupe. Korisnik ima pravo uvida u čuvane podatke, kao i na zahtjev za njihovim brisanjem koji može uputiti na mail dainformacije@gmail.com

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke, jer takve podatke nećemo obrađivati. Ukoliko bi usprkos tome bez našeg znanja o dobi osobe uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka s njene strane, takve ćemo podatke izbrisati te izričito odričemo bilo kakvu odgovornost zbog takvog kontakta bez naše namjere..

„Kolačići“
Prilikom dolaska na naše web stranice mogli bismo koristiti „kolačiće“. Prilikom prvog dolaska na web stranice, korisniku će se pojaviti natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražit će se njegova suglasnost za njihovo prihvaćanje. „Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje generira poslužitelj web stranica i koje se putem web preglednika pohranjuju na uređaju korisnika (npr. željene postavke jezika ili web stranice, status registracije na korisnički račun i sl.) koje preglednik korisnika može reproducirati kada se vrati na web stranicu. Korisnik web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića.

Mailing lista „Život nudi više“
DA grupa održava zajedničku mailing listu pod nazivom „Život nudi više“ koju koristi za komuniciranje svoje ponude i slanje obavijesti o relevantnim člancima, knjigama, predavanjima, seminarima i drugim događanjima. U tu svrhu koristimo platformu MailChimp koja je u potpunosti prilagođena zahtjevima GDPR-a. Upis na mailing listu svaki korisnik može izvršiti sam preko online obrasca na našim stranicama.

Podaci (ime i mail) skupljeni na tečajevima, predavanjima ili prilikom kupovine knjiga i drugih proizvoda mogu biti upisani u mailing listu. U tom slučaju korisnik će ispuniti pisani obrazac koji je u skladu s odredbama GDPR-a i u kojem daje izravnu privolu za korištenje tih podataka u svrhu obavještavanja preko mailing liste.

Dostup MailChimp mailing listi ima osoba ovlaštena za čuvanje i obradu podataka određena posebnim dokumentom evidencije zbirke podataka DA grupe.

Na kraju svakog maila kojeg korisnik primi od nas nalazi se link za mogućnost izmjene ili brisanja podataka. Brisanje ili izmjena se mogu zatražiti i mailom na dainformacije@gmail.com

Komuniciranje podataka prema trećim osobama
Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama ili na organiziranim događanjima, seminarima i radionicama nikome izvan DA grupe, osim ako bismo na to bili primorani zakonskom obavezom. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

U slučaju izvršenja narudžbe vaši osobni podaci (adresa) će biti proslijeđeni dobavljačima neophodnim za izvršavanje usluge, poštanskom uredu ili kurirskoj službi.

Ukoliko dođe do pravnih promjena u strukturi sudionika DA grupe (promjena statuta, pravni slijednici, restrukturiranje ili prijenosa vlasništva), vaši podaci će pod istim uvjetima biti preneseni na novi pravni subjekt koji će se obavezati poštovati ove odredbe. O tome ćemo obavijestiti korisnike koji će imati mogućnost kontrole nad svojim podacima (izmjena ili brisanje).

Prava korisnika
Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje nekih sadržaja koje nudi web stranica, pohađanje dodatnih tečajeva ili edukativnih modula, te onemogućiti dobivanje informacija o ponudi DA grupe.

Slanjem osobnih podataka DA grupi korisnik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske niti odredbe GDPR-a kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke.

Prava korisnika uključuju:

a) Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se na njih odnose i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.
b) Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.
Registrirani korisnici na web stranicama i oni uključeni u mailing listu u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmijeniti izravno putem korisničkog računa ili preko linka koji se nalazi u svakom mailu kojeg na taj način prime.

c) Pravo na brisanje: u svakom trenutku korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.
Registrirani korisnici na web stranicama i oni uključeni u mailing listu u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički račun.

d) Pravo na prigovor: U svakom trenutku ćemo u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše upite i zahtjeve glede zaštite podataka i bez odlaganja ih ispuniti. Ukoliko smatrate da su vaša prava povrijeđena imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu podataka (AZOP).

DA grupa se obavezuje

Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika;
Bez naknade i bez odlaganja ispraviti ili izbrisati osobne podatke koji se odnose na korisnika;
Na zahtjev korisnika ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika

Kontakt
Ako imate bilo kakvih pitanja glede zaštite Vaših osobnih podataka, ili želite provjeriti da li i kako obrađujemo vaše osobne podatke uvijek se možete obratiti našem voditelju zbirke podataka slanjem poruke na mail dainformacije@gmail.com ili poštom na adresu High Castle d.o.o., Biščanov put 6, 10000 Zagreb.