REKLAMACIJE I POVRATI

Zakon o zaštiti potrošača
Internetska trgovina na adresi www.highcastle.hr djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Zakonske odredbe koje štite prava kupaca, odnosno potrošača internetske trgovine na adresi www.highcastle.hr navedene su u nastavku teksta.
„Prodavatelj“ je u nastavku teksta tvrtka High Castle d.o.o., vlasnik internetske trgovine na adresi www.highcastle.hr, a „Kupac“ bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenoj trgovini i platio proizvod.

Prigovori kupaca
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja – Bišćanov put 6, 10000 Zagreb, odnosno na mail: yourbook@highcastle.hr. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Uvjeti povrata
Ukoliko pri primitku robe utvrdite da je pošiljka oštećena, imate pravo odmah odbiti prijem takve pošiljke.
Ukoliko utvrdite da proizvod ima grešku koju niste mogli primijetiti prije otvaranja pošiljke, molimo da u roku 2 dana od prijema pošiljke uputite reklamaciju na e-mail: yourbook@highcastle.hr ili na tel. 01/3232-688.

U slučaju opravdanog prigovora kao što je neispravan, oštećen i/ili pogrešno isporučen proizvod, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.
High Castle d.o.o. će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

Online rješavanje potrošačkih sporova
Sukladno uredbi Europske unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform), internetska trgovina na adresi www.highcastle.hr sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova.