Životopis

Autorova fotografija

Robin Sharma

Robin Sharma jedan je od vodećih svjetskih govornika na temu liderstva i osobnog rasta. Kao predavač, Sharma ima rijetku sposobnost naelektriziranja publike, i pritom pruža neobično originalne i korisne uvide koji pokazuju pojedincima kako da rade najbolje, timovima da pružaju vrhunske rezultate i organizacijama da postaju nepobjedive. Već 20 godina mnoge najpoznatije organizacije na planeti, u rasponu od Nikea, GE, Microsofta, FedExa, PwC-a, HP-a i Oracle-a do NASA-e, Sveučilišta Yale i YPO-a biraju Robina Sharmu, govornika svjetske klase, za svoje najvažnije događaje.